Privacy

Privacyverklaring ”Santing-Meyling”

Santing-Meyling, Wolddijk 10, 7961NB te Ruinerwold, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01160998 verzamelt persoonsgegevens over u via persoonlijke contacten en aanmeldformulieren.

Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en we houden ons aan de privacywetgeving. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.

Wijzigingen in ons privacybeleid worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina. Wij verzoeken u dit privacybeleid steeds goed door te lezen.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u:

 • zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief;
 • een zakelijke relatie heeft met Santing-Meyling;
 • de verzamelde gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren.

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om:

 • onze nieuwsbrief te kunnen toesturen;

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft.

Derden
We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden.

Anonieme gegevens
Onze website verzamelt automatisch anonieme of algemene informatie over u als gebruiker van de website. Met deze gegevens kunnen we bepalen hoe u als bezoeker onze website gebruikt, maar daarmee kunnen we niet uw identiteit vaststellen. Deze gegevens zien we dan ook niet als persoonsgegevens.

Het gebruik van Cookie
Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website die u bezoekt, op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Cookies worden gebruikt om gegevens van bezoekers te onthouden. De meeste browsers accepteren standaard cookies. Als u dit niet wilt dan kunt u de browser zelf anders instellen.

Cookies voor Google Analytics
Santing-meyling.nl gebruikt Google Analytics om gegevens te verzamelen van website bezoekers.

Hiervoor geldt:

 • Wij delen via Google Analytics geen gegevens met Google (benchmarkgegevens);
 • Google Analytics-cookies worden niet gebruikt voor andere Google-diensten;
 • Een deel van IP-adres is anoniem gemaakt, zodat het gedrag van individuele bezoekers niet te herleiden is
 • Gegevens van Google Analytics cookies worden beveiligd (versleuteld) verstuurd;

Uw rechten als gebruiker
U heeft als gebruiker een aantal rechten. Zo kunt u bij ons:

 • de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;
 • de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
 • verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
 • de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken;
 • Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Als u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u ons dat laten weten door een mail te sturen aan info@santing-meyling.nl

Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk.

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging en melden datalek
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. . In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.