Akkerbouw

In onze biologische akkerbouw maken we géén gebruik van kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en genetisch gemanipuleerd zaad. Bovendien werken we met compost preparaten zoals dat gebruikelijk is in de Biologisch Dynamische landbouw.

De meeste van de akkers liggen in Ansen, tegen het Dwingelerveld aan. Wij verbouwen daar in een 5-jarige rotatie graan, boekweit en gras/klaver. Joni probeert daarnaast graag het één en ander uit, en het komt dus geregeld voor dat er (tijdelijk) een ander interessant gewas aan de teelt wordt toegevoegd.

Het graan functioneert deels als voer voor de dieren. Een ander deel dient als zaaigoed. Met het stro wordt de stal gestrooid, wat vervolgens samen met de mest een waardevol middel vormt om de vruchtbaarheid van het land op peil te houden. De gras/klaver wordt ingekuild en geld als winterrantsoen voor de koeien.