Projecten en Innovaties

Waar we in de zomermaanden op de hoognodige boekhouding na eigenlijk altijd buiten te vinden zijn, bieden de wat kalmere (gure) wintermaanden ruimte voor activiteiten die je voor de kachel kan doen. In het ‘agrarisch vergaderseizoen’ zijn we dan ook veel bezig met de projecten in en om het bedrijf.

Als boer en ondernemer is het belangrijk je bedrijf te blijven ontwikkelen. Dat betekent dat we inspelen op innovaties, maar ook samenwerkingen en kennisuitwisselingen.

Samenwerkingen :
Zo ondersteunen we Natuurmonumenten met hun akkerbouwpercelen in Ansen en proberen we actief ons agrarisch natuurbeheer uit te breiden.

Innovatie :
We werken aan het terugdringen van fossiel brandstof verbruik. Op het erf gebruiken we bijvoorbeeld een elektrische shovel en we investeerden in de installatie van ruim 100 zonnepanelen op de zuidkant van de koeienstal.
Het slachten van dieren op eigen erf staat hoog op ons wenslijstje, net als de wens om 100% hooi te gaan voeren.
Daarbij gaat het bij het eerste voornamelijk om dierwelzijn, minder stress bij de dieren, en ook om minder gesleep (kilometers) met het product.
De wens om 100% hooi te gaan voeren i.p.v. de huidige graskuil zit hem voornamelijk in het kunnen reduceren van het aanzienlijke plastic verbruik (balen) maar ook verwachten we dat het de koeien ten goede komt.
We zullen gaan zien wat de regelgeving en de financiën ons voor ruimte bieden deze wensen op termijn te verwezenlijken en ook is het afwachten….of er een eventuele opvolger zich ook achter deze plannen zal scharen.